Firma Adı İletişim Konum
BESAM BİLİM VE EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ
İnönü Cad. Ongan Apt. No: 43 Gümüşsuyu / Beyoğlu / İSTANBUL / TÜRKİYE
İletişim: +90 537 616 9070
Web: https://besamtelif.com/
Salon: 6
Stant: 643
Ürün Grupları
  • Meslek Birliği

Besam ın açılımı Bilim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliğidir. Besam Türkiye Yazarlar Sendikası, PEN Yazarlar Derneği ve Edebiyatçılar Derneği nin ortak yürüttüğü ve uzun bir süreci kapsayan bir çalışmanın sonunda 1999 da kurulmuştur. Besam, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nun 4110 sayılı kanunla değişik 42. maddesi ve Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri İle Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük hükümlerine göre kurulmuştur. Besam ın amacı, üyelerin her türlü kurum ve kuruluşlarda haklarını idare etmek, izlemek, korumak, idari ve yargı yollarına başvurmak; üyelerinin eserlerinin kullanımından kaynaklanan ücretlerin ve tazminatların tahsilini sağlamak; yurtiçinde ve yurtdışında kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile idari ve mesleki ilişkiler kurmak; mesleki yayınlar yapmak, üyelerine ve üyeleri dışındaki kişilere faaliyet alanına ilişkin kurslar açmak; üyelerinin eserlerinin her biçimdeki nüshalarının ticari amaçlarla kullanılmasını kontrol ve takip etmek, izinsiz kullanımlar için gerekli tedbirleri almak; yaşayan ve aramazdan ayrılmış bilimcilerin ve edebiyatçıların anılması, saygınlıklarının korunması ve topluma tanıtılması için etkinliklerde bulunmak; üyelerinin eserlerinin kullanımlarına ilişkin sözleşmelerin yapılmasına, uygulanmasına ve anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak ve diğer ilgili alan meslek birlikleri ile işbirliği yapmak. olarak özetlenebilir. Bu Meslek Birliği, Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri İle Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük ün 7. maddesi uyarınca İlim ve Edebiyat Eserleri alanında faaliyet göstermektedir. BESAM Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü ne doğrudan bağlıdır. Birlik olarak eser saklama yetkisine yasal olarak sahiptir.

Firmanın kayıtlı ürün bilgisi bulunmamaktadır.

Firmanın kayıtlı temsilcilik bilgisi bulunmamaktadır.

Firmanın kayıtlı marka bilgisi bulunmamaktadır.